Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

 

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

 

m.png

www.mukis.lt – naujausia informacija UK

Studijos, kursai, mokslai

www.kurstoti.lt

www.kurstudijuoti.lt – aukštųjų mokyklų pagrindinė informacija (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos).

www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.

www.aikos.smm.lt  – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.

www.nsa.smm.lt – nacionalinė švietimo agentūra, viskas apie švietimą Lietuvoje.

www.vsf.lt – valstybinis studijų fondas apie paskolas, stipendijas, paramą.

www.kastu.lt – informacija apie studijas užsienyje.

www.kalba.lt – apie kalbų mokymąsi, studijas užsienyje.

https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/savanoryste – savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje

Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/

Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai

www.euroguidance.lt – testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

https://karjerastau.lt/ – tai vieta, kur darniai apjungiamos savivaldos, mokyklų, Jaunimo reikalų agentūros ir verslo jėgos, kad žmonės gautų kuo efektyvesnes, plataus profilio profesinio orientavimo paslaugas.

Profesijos

www.aikos.smm.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

www.euroguidance.lt – el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“.

Darbo paieška

www.uzt.lt – Užimtumo tarnyba prie SADM

https://www.cvbankas.lt/ – darbo paieškos skelbimai

https://www.cvmarket.lt/ – darbo paieškos skelbimai

https://www.cvonline.lt/ – darbo paieškos skelbimai

https://www.cv.lt/ – darbo paieškos skelbimai

www.europass.lt – nemokama asmeninė mokymosi ir darbo Europoje platforma, CV pildymo, darbo pokalbio patarimai.