Darbo užmokestis

Darbuotojai

Darbuotojų skaičius

2023 m.

2023 m. vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2024 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 

2024 metų

I ketvirtis

 

2024 metų

II ketvirtis

 
 

2024 metų

III ketvirtis

 

2024 metų

IV ketvirtis

 

2024 metų  vidutinis mėnesinis

bruto darbo užmokestis

(Eur)

Direktorius

1

  3095,79

 1

 

 3631,44

 3263,70

   

 

Pedagoginiai darbuotojai

 

2

 

1925,59

 

 2

 

 

2140,04

 

 

 

2256,72

 

 

 

 

 

 

 

Kiti darbuotojai

 

5

922,54

 

 5

 

 

823,54

 

 

 

789,39

 

 

 

 

 

 

 

PPT darbuotojai (pedagoginiai darbuotojai, gydytojas neurologas)

 

7

 

 1285,47

 

 7

 

 

1273,62

 

 

 

1699,34

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros specialistai

 

3

 

1303,04

 

2

 

 

2214,62

 

 

 

2280,63