Darbo užmokestis

Darbuotojai

Darbuotojų skaičius

2022 m.

2022 m. vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (Eur.)

Darbuotojų skaičius

2023 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 

2023 metų

I ketvirtis

 

2023 metų

II ketvirtis

 
 

2023 metų

III ketvirtis

 

2023 metų

IV ketvirtis

 

2023 metų  vidutinis mėnesinis

bruto darbo užmokestis

(Eur)

Direktorius 1  2691,38

 1

 

3016,30

 2859,76      2938,03
Pedagoginiai darbuotojai 2  2005,75  2

 

1455,12

 

 

1873,41

 

     1664,27
Kiti darbuotojai 5  1180,09  5

 

989,89

 

 

 881,00

 

     935,45
PPT darbuotojai (pedagoginiai darbuotojai, gydytoja neurologė) 7  2155,22  7

 

1193,50

 

 

1474,71

 

     1334,11
Karjeros specialistai 3 1211,97 3

 

1248,62

 

 

1378,89

 

     2627,51
Projekto darbuotojai 3  591,97