Darbo užmokestis

Darbuotojai

Darbuotojų skaičius

2022 m.

2022 m. vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2023 m.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 

2023 metų

I ketvirtis

 

2023 metų

II ketvirtis

 
 

2023 metų

III ketvirtis

 

2023 metų

IV ketvirtis

 

2023 metų  vidutinis mėnesinis

bruto darbo užmokestis

(Eur)

Direktorius

1

  2691,38

 1

 

 3016,30

 2859,76  3127,98  3379,10

  3095,79

Pedagoginiai darbuotojai

 

2

 

 2005,75

 

 2

 

 

1455,12

 

 

 

1873,41

 

 

2142,49

 

2231,32

 

 1925,59

Kiti darbuotojai

 

5

 

 1180,09

 

 5

 

 

989,89

 

 

 

 881,00

 

 

819,56

 

999,70

 

 922,54

PPT darbuotojai (pedagoginiai darbuotojai, gydytoja neurologė)

 

7

 

 2155,22

 

 7

 

 

1193,50

 

 

 

1474,71

 

 

1115,82

 

1357,86

 

 1285,47

Karjeros specialistai

 

3

 

1211,97

 

3

 

 

1248,62

 

 

 

1378,89

 

 

1180,59

 

1404,04

 

 1303,04

Projekto darbuotojai 3  591,97