Paraiškų vertinimas

2023 m. balandžio 3 d. vyko paraiškų vertinimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti.

Programos, gavusios finansavimą:

1. "Aktyvus ir pilietiškas technologijų amžiuje" – 400,00 Eur;

2. "Dovana Jurbarko miestui - 2023" – 400,00 Eur;

3. "Grupiniai užsiėmimai naudojant dailės terapijos metodus" – 300,00 Eur;

4. "Demokratija ir pilietiškumas" – 350,00 Eur;

5. "Neformalus suaugusiųjų švietimas organizuojant ekskursijas A. Šabaniausko ir Tauragės kultūros sostinės tematika" – 300,00 Eur;

6. "Ugdymas teatru" – 350,00 Eur;

7. "Neformalaus ugdymo centro tęstinė veikla" – 300,00 Eur.