Sitemap-20   mail 20 

Informuojame, jog š. m. gegužės 25 d. 14.00 val. planuota paskaita - praktikumas Jurbarko r. ugdymo įstaigų užsienio kalbų mokytojams „Gerosios darbo patirties sklaida dirbant su socialinio emocinio ugdymo programa „Lions Quest“ nebus organizuojama.

Maloniai kviečiame pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą organizuojančių ugdymo įstaigų vadovus, direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti respublikinėje teorinėje - praktinėje konferencijoje

„INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS PAMOKOJE“,

kuri vyks 2017 m. gegužės 17 d.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje, Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarke

Konferencijos organizatoriai siekia aptarti, kaip užtikrinti mokinių mokymo(si) pažangą individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį pamokoje bei suteikti pedagogams galimybę dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi.

 Renginio tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi siekiant kiekvieno mokinio pažangos taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.30 val.

Renginio dalyvių registracija

10.00 val.

Mokyklos erdvių lankymas

10.20 val.

Konferencijos atidarymas

10.40 val.

Pranešimas „Individualizavimo ir diferencijavimo pamokoje sėkmės, nesėkmės, galimybės ir pavojai“, LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos, fizikos ir informatikos katedros doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

11.30 val.

Pietų pertrauka

12.30 val.

Praktinė veikla darbo grupėse

14.30 val.

Renginio apibendrinimas,  uždarymas

 

verslas

saviv

jsc

 

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE KASMETINĖS PILIETINĖS AKCIJOS

„ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“

Šiandienio gyvenimo standartai: skaidrūs santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir valstybe – tradicija ar išimtis?

Lauksime Jūsų gegužės 16 d., 11.00 val., Jurbarko švietimo centre (Dariaus ir Girėno g. 120 A)

KVIETIMAS

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Intelektualieji sprendimo būdai švietime“, skirtoje visiems švietimo srityje dirbantiems ar planuojantiems dirbti specialistams, norintiems tobulinti savo praktinius įgūdžius ir tęsti studijas formaliuoju būdu.

Skaityti daugiau ...

  Informuojame jog dėl nesusidariusios dalyvių  grupės balandžio 27 d. 13.00 val. seminaras ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Teisinis socialinio pedagogo veiklos kontekstas“ nebus organizuojamas.