Sitemap-20   mail 20 

Pradžia

Informuojame, jog dėl nesusidariusių renginio dalyvių grupių š. m. birželio 13 d. nevyks Jurbarko švietimo centre planuotas seminaras ugdymo ir kitų įstaigų darbuotojams, organizuojamiems ir vykdantiems viešuosius pirkimus „Didysis 2016 m. viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimas“ bei edukacinė išvyka-seminaras Jurbarko r. ugdymo įstaigų, lietuvių kalbos, biologijos, geografijos ir kitų dalykų mokytojams „Netradicinių edukacinių erdvių ir edukacinių programų panaudojimo galimybės ugdymo procese“.

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pareigoms užimti (0,75 etato, 30 val. per savaitę) nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pagal terminuotą darbo sutartį. Atlyginimo koeficientas nustatomas  pagal kvalifikacinę kategoriją.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Specialiojo pedagogo  profesinė kvalifikacija.
  2. Ne mažesnė kaip trejų metų specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje (pageidautina su integruotai ugdomais specialiųjų poreikių mokiniais).
  3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos pedagoginės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.
  4. Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą.
  5. Kvalifikacijos tobulinimas Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų/ mokinių pedagoginio vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.
Skaityti daugiau ...

Tėvams pageidaujant, kad vaikas į priešmokyklinę grupę būtų priimtas anksčiau nei jam sueina šešeri metai, o į mokyklą – anksčiau nei jam sueina septyneri metai, Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nuo gegužės mėn. 1 d. iki  rugpjūčio mėn. 31 d. atliekamas Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas.

Būtina išankstinė registracija telefonu 8 447 51192

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRAS

Dariaus ir Girėno g. 120A, LT-74187 Jurbarkas

SKELBIA PAKARTOTINĄ ATRANKĄ VIETOS JGI KOORDINATORIAUS(-ĖS) PROJEKTO „ATRASK SAVE“ LAIKOTARPIU PAREIGOMS UŽIMTI (IKI 2018 M. RUGSĖJO 1 D.)

Skaityti daugiau ...

medisKviečiame dalyvauti Pedagoginių - psichologinių žinių kursuose, skirtuose asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju. Kursų data: birželio 13, 15, 17, 20, 21,  27, 28, 29, 30, liepos  01, 04 d. 8.00 val. Renginio vieta: Jurbarko švietimo centras, Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas. Kursų kaina 140,00