Sitemap-20   mail 20 

Mėnesio veiklos planas:

Dėl registracijos į renginius: informuojame, jog į Jurbarko švietimo centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius galima užsiregistruoti adresu www.jurbarkosc.lt, internetinio puslapio kairėje pusėje paspaudus nuorodą REGISTRACIJA Į RENGINIUS arba reklaminį langelį SEMI+ Pagalba pirmą kartą besiregistruojantiems ATSISIŲSTI

  Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.
Atrankos būdas - pokalbis.
  Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Logopedo profesinė kvalifikacija.
2. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
3. Kalbos vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
4. Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, asmenų
kalbos raidos vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.
  Pretendentų privalumai:
1. Darbo patirtis
2. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
3. Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu turi);
6. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma);
7. logopedo veiklos Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje programą (ne daugiau kaip 1 lapas);
8. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas (neprivaloma).
  Iki 2018 m. liepos 10 d. pretendentai dokumentus gali pristatyti:
• el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
• asmeniškai;
• registruotu laišku adresu:Jurbarko švietimo centras, Dariaus ir Girėno 120 A, LT-74187, Jurbarkas.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
  Atitinkantys reikalavimus pretendentai į pokalbį bus pakviesti telefonu iki 2018 m. liepos 16 d. Pokalbis vyks 2018 m. liepos 17 d. 10.00 val. Jurbarko švietimo centre.
Daugiau informacijos telefonu – (8 447) 72 253.

Informuojame dėl renginio kainos nustatymo: š.m. birželio 12 d. 8.00 val. organizuotos edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiesiems pedagogams ir logopedams „Gerosios darbo patirties sklaida: specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas Kelmės specialiojoje mokykloje“ (lektoriai – Jurbarko r. ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė, vyr. specialioji pedagogė, logopedė Rima Mikalkėnienė, Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė ir kt.)  Kelmės specialiojoje mokykloje Dalyvio mokestis 1 renginio dalyviui – 10,00 Eur, Klausytojo mokestis -  1,74 Eur.

Tiksliname renginio kainą:  š.m. balandžio 25 d. 10.00 val. vyksiančios edukacinės išvykos-seminaro Jurbarko r. ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Telšių ir Jurbarko rajonų ugdymo įstaigų socialinių pedagogų gerosios darbo patirties sklaida“ dalyvio mokestis – 13,75 Eur, klausytojo mokestis (pažymėjimas) 0,87 Eur.