Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko švietimo centro pareigybių skaičius nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-189

Direktorius – 1 etatas;
direktoriaus pavaduotojas – 1 etato;
metodininkas – 1 etatas;
specialistai – 4,25 etato;
kiti darbuotojai – 3 etato. 

 

Pareigybės Etatai Vardas, pavardė
Direktorius 1 Jurgita Voroninienė
Direktoriaus pavaduotojas 0,5  Giedrė Milkeraitytė
Direktoriaus pavaduotojas 0,5  
Vyr. buhalteris 0,75 Neringa Kučikienė
Metodininkas  1 Živilė Bacevičė
Specialistas atviram darbui su jaunimu 0,5 Vaida Liaudenskienė
Gydytojas neurologas 0,25 Diana Genc
Soc. pedagogas 0,5 Inga Pranskaitienė
Logopedas 0,75 Aušra Ališauskienė
Spec. pedagogas 0,75 Aušra Mockienė
Psichologas 0,75 Nijolė Janonytė
Psichologas 0,5 Živilė Šiuikienė
Soc. pedagogas tiesioginiam darbui su jaunimu 0,5 Giedrė Zmejauskienė
Sekretorius-administratorius 0,75 Jurgita Stoškienė
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,25 Stanislovas Gerčas
Valytojas 0,5  
Kiemsargis 0,75 Stanislovas Gerčas