Sitemap-20   mail 20 

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis gauti

Jurbarko švietimo centras, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatorius Jurbarko raj. (patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. Nr. T2-266 sprendimu) vadovaudamasis Jurbarko raj. savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-34 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  kviečia teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimui, Jurbarko  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, gauti.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas pagal visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Konkursui Programas gali teikti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai.

Kviečiame teikti paraiškas iki šių metų kovo 28 d. 17 val. Teikėjas konkursui gali teikti 1 (vieną) paraišką.

Pareiškėjas teikia programą Centrui adresu: Dariaus ir Girėno g. 120 A, 74187, Jurbarkas, nurodydamas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkursui“, naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai iki termino, kuris nurodytas Konkurso paskelbimo metu.

Maksimali metinė lėšų suma programai įgyvendinti gali būti iki 500 eurų. Programos rengiamos ir įgyvendinamos iki 2022 metų gruodžio 20 d.

Programos apimtis turi būti ne mažiau kaip 18 kontaktinio darbo valandų. Minimalus dalyvių skaičius grupėje – 10 asmenų.

Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas  nustato Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso organizavimo tvarką, programų atrankos sąlygas, vertinimą, programų finansavimo, lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Jurbarko švietimo centro direktoriaus pavaduotoją Giedrę Milkeraitytę , el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti tel. +370 658 40 977.

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena. Šios dienos tikslas – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenęKovo 21-oji diena, kurią mūvimos skirtingų spalvų kojinės išreiškinat palaikymą ir toleranciją žmonėms, turintiems Dauno sindromą bei jų šeimoms. Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą, tačiau jį nulemia tik viena chromosoma. Taigi, nebijokime būti kitokiais! Šią dieną prašome mūvėti skirtingas kojines ir formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia. Būkime tolrentiški ir vieningi!

Dauno sindromo dienai

2022 metai yra Lidijos Meškaitytės metai.Tai savamokslė dailininkė, kuri savo darbuose stebino subtilumu, precizišku atlikimu, spalvų parinkimu, darbštumu ir giliu gamtos pajautimu.

Čia rasite visus renginius, kuriuose siekiama atskleisti šios menininkės tapybą.

Lidijos Meškaitytės metų renginių ir veiklų planas

Gruodžio 10 d. organizuota edukacinė išvyka-paskaita Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojams „Patyriminis ir savivaldus ugdymas mokinių pasiekimų gerinimui mokykloje“. Šią paskaitą Jurbarko švietimo centras organizavo kartu su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. Svečiai apsilankė Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje, kur direktorė Ugnė Beinarytė supažindino su įstaigos aplinka, kultūra, mokytojais. Svečiai lankėsi pamokoje, klausėsi paskaitos apie patyriminį ir savivaldų mokymąsi, kurioje dalyvavo Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė, metodininkė Živilė Bacevičė, PPT socialinė pedagogė Inga Pranskaitienė, gimnazijos pavaduotoja ugdymui Jūratė Mickuvienė, anglų kalbos mokytojos Nadezda Tikhomirova, Daina Mačiukūnienė. Vėliau svečių laukė edukacija Jurbarko kūrybinėse dirbtuvėlėse „Milžinų pėdsakai Jurbarko krašte“.

 

išvyka

Gruodžio 9 d. buvo organizuota pažintinė metodinė diena Jurbarko r. ugdymo įstaigų direktoriams Tauragės regioniniame gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centre (STEAM centre). Kartu vyko Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė, vyr. specialistės Genovaitė Grigucevičienė, Dalia Jaramavičienė ir Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė.

Buvo susipažinta su STEAM atviros prieigos centru. Centras – tai modernių technologijų telkinys, kuriame, bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt. Tai pat susipažinta su įrengtomis laboratorijomis, kuriose mokiniai galės atlikti įvairius tiriamuosius, brandos darbus, vyks konkursai, edukacijos. Numatomi ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai 1–12 klasių mokiniams. STEAM atviros prieigos centre vyks mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiai, STEAM dalykų mokymosi efektyvinimo, įvairios mokslo, inovacijų populiarinimo, viešinimo, ugdymo karjerai ir kitos veiklos.

Keletas nuotraukų iš vykusios pažintinės metodinės dienos Tauragėje:

    Steam   

 

     Steam1   

 

     Steam2     

 

     Steam3    

 

     Steam4  

 

     Steam5 

 

    Steam6    

 

    Steam7