Sitemap-20   mail 20 

 

 

 

 

 

Diana Genc

PPT vaikųgydytoja neurologė

Pareiginiai nuostatai

JC kolektyvas 15

Neringa Kučikienė
Vyr. buhalterė

Preiginiai nuostatai

JC kolektyvas 33

Jurgita Stoškienė
Sekretorė - administratorė

Pareiginiai nuostatai

JC kolektyvas 23

Anelė Jekelienė
Valytoja

Pareiginiai nuostatai

JC kolektyvas 13

Stanislovas Gerčas
Pastatų priežiūros
darbininkas,
kiemsargis

Pareiginiai nuostatai

Pareiginiai nuostatai 

 

         

Živilė Bacevičė

Metodininkė

Pareiginiai nuostatai