Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko švietimo centro pareigybių skaičius nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-312, kurio 1 punktas pakeistas 2014 m. sausio 30 d. Nr T2-8.

Direktorius – 1 etatas;
direktoriaus pavaduotojas – 0,5 etato;
metodininkas – 1 etatas;
specialistai – 4,25 etato;
kiti darbuotojai – 3 etato. 

Pareigybės

Etatas

Vardas, pavardė

Direktorė

1

Aušra Baliukynaitė

Direktoriaus pavaduotojas

0,5

Audronė Kriščiukaitienė

Metodininkė

1

Irmanta Valošinienė

Vyriausioji buhalterė

0,75

Vilma Vabalienė

Psichologė

0,75

Nijolė Janonytė

Specialioji pedagogė

0,75

Simona Dargienė

Logopedė

0,75

 

Socialinė pedagogė

0,5

 Inga Pranskaitienė

Soc.pedagogas/psichologas tiesioginiam darbui su jaunimu

0,5

 

Specialistas

0.25

 

Gydytoja neurologė

0,25

Lionė Adomaitienė

Sekretorė

0,75

Jurgita Stoškienė

Valytoja

0,5

Anelė Jakelienė

Valytoja

0,25

Kiemsargis

0,75

Stanislovas Gerčas

Pastatų priežiūros darbininkas

0,25

Stanislovas Gerčas

Specialistas atviram darbui su jaunimu

0,5

 Aistė Rimkevičiūtė