Sitemap-20   mail 20 

Jurbarko švietimo centro pareigybių skaičius nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-312, kurio 1 punktas pakeistas 2014 m. sausio 30 d. Nr T2-8.

Direktorius – 1 etatas;
direktoriaus pavaduotojas – 0,5 etato;
metodininkas – 1 etatas;
specialistai – 4,25 etato;
kiti darbuotojai – 3 etato. 

Pareigybės

Etatas

Vardas, pavardė

Direktorė

1

Aušra Baliukynaitė

Direktoriaus pavaduotojas

0,5

Audronė Kriščiukaitienė

Metodininkė

1

Irmanta Valošinienė

Vyriausioji buhalterė

0,75

Neringa Kučikienė

Psichologė

0,75

Nijolė Janonytė

Specialioji pedagogė

0,75

Aušra Mockienė

Logopedė

0,5

Aušra Ališauskienė

Socialinė pedagogė

0,5

 Inga Pranskaitienė

Soc.pedagogas/psichologas tiesioginiam darbui su jaunimu

0,5

Ingrida Gaižauskaitė

Gydytoja neurologė

0,25

Sekretorė-administratorė

0,75

Jurgita Stoškienė

Valytoja

0,5

Anelė Jakelienė

Kiemsargis

0,75

Stanislovas Gerčas

Pastatų priežiūros darbininkas

0,25

Stanislovas Gerčas

Specialistas atviram darbui su jaunimu

0,5

 Ingrida Gaižauskaitė