Sitemap-20   mail 20 

Informacija ugdymo įstaigoms

 

 

 DĖMESIO!


Mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams.

        Primename, kad vaikų/mokinių, gaunančių Specialųjį ugdymą, sąrašai parengiami iki einamųjų metų rugsėjo mėn. ir sausio mėn. paskutinės darbo dienos. Sąrašą, Vaiko gerovės komisijos pirmininko raštu suderintą su Pedagogine psichologine tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius.

Atnaujinta 13 rugsėjo 25, Trečiadienis 09:27