Spausdinti šį puslapį

Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai

Gruodžio 18 d. Jurbarko švietimo centre įvyko pirmoji seminaro „Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai“ dalis, skirta mokytojų/auklėtojų padėjėjoms. Seminarą vedė Jurbarko ŠC Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės. Švietimo centro pavaduotoja, PPT psichologė A. Kriščiukaitienė pristatė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, statistiką, jos augimo priežastis. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kiekvienais metais vis daugiau šį sutrikimą turinčių vaikų ateina į ugdymo įstaigas. Tiek mokytojai, tiek mokytojų/auklėtojų padėjėjai stokoja patirties dirbant su ASS turinčiais mokiniais, todėl šio renginio tikslas dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi kaip teikti sistemingą, tikslingą ir reikiamą pagalbą ne tik vaikui, bet ir jo šeimai.

Renginio metu specialioji pedagogė A. Mockienė pristatė teisės dokumentus, reglamentuojančius mokytojo padėjėjo funkcijas bei atsakomybes įtraukiojo ugdymo procese. Psichologė N. Janonytė supažindino su vaiko fizinės ir psichinės raidos etapais, jų ypatumais, pozityvaus elgesio ugdymo būdais, jų integracijos į visuomenę dėsningumais. Logopedė A. Ališauskienė papasakojo apie šį sutrikimą turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo specifiką.

Įgytos teorinės žinios bus įtvirtinamos antroje seminaro dalyje (sausio mėn. 15 d.) praktinių užsiėmimų metu išbandant įvairius mokymo metodus, kuriais sutiko pasidalinti pedagogai, dirbantys mūsų rajono ugdymo įstaigose.

79530868_1102920556716133_1143563423703891968_n.jpg 79650142_503966996994187_16229745108713472_n.jpg 80015729_496595530982599_609218154337402880_n.jpg

80202787_589626628496675_677383125025685504_n.jpg 80800708_2611131772340095_6930595125609365504_n.jpg BENDRAVIMO GDI TOBULINIMO PROGRAMA .png

Individualios.png MOKYMAI VYRESNIO AMIAUS MONMS.png Mokymai eim nariams slaugantiems priirintiems ligonius.png

Mokymai ntukms.png Pozityvi tvyst.png Psichohigiena.png

Stovyklos.png Streso valdymas.png TEISININKO KONSULTACIJOS.png

VAIK PRIEIRA.png eim klubai.png vents eimoms.png

                                                                                       

     ŠC PPT specialistai

Atnaujinta Penktadienis, 03 sausio 2020 09:26