Sitemap-20   mail 20 

Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai

Gruodžio 18 d. Jurbarko švietimo centre įvyko pirmoji seminaro „Vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ugdymosi galimybės ir pagalbos būdai“ dalis, skirta mokytojų/auklėtojų padėjėjoms. Seminarą vedė Jurbarko ŠC Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės. Švietimo centro pavaduotoja, PPT psichologė A. Kriščiukaitienė pristatė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, statistiką, jos augimo priežastis. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kiekvienais metais vis daugiau šį sutrikimą turinčių vaikų ateina į ugdymo įstaigas. Tiek mokytojai, tiek mokytojų/auklėtojų padėjėjai stokoja patirties dirbant su ASS turinčiais mokiniais, todėl šio renginio tikslas dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi kaip teikti sistemingą, tikslingą ir reikiamą pagalbą ne tik vaikui, bet ir jo šeimai.

Renginio metu specialioji pedagogė A. Mockienė pristatė teisės dokumentus, reglamentuojančius mokytojo padėjėjo funkcijas bei atsakomybes įtraukiojo ugdymo procese. Psichologė N. Janonytė supažindino su vaiko fizinės ir psichinės raidos etapais, jų ypatumais, pozityvaus elgesio ugdymo būdais, jų integracijos į visuomenę dėsningumais. Logopedė A. Ališauskienė papasakojo apie šį sutrikimą turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo specifiką.

Įgytos teorinės žinios bus įtvirtinamos antroje seminaro dalyje (sausio mėn. 15 d.) praktinių užsiėmimų metu išbandant įvairius mokymo metodus, kuriais sutiko pasidalinti pedagogai, dirbantys mūsų rajono ugdymo įstaigose.

                                                                                       

     ŠC PPT specialistai

Atnaujinta Penktadienis, 03 sausio 2020 09:26