Sitemap-20   mail 20 

Skelbiama atranka PPT socialinio pedagogo pareigoms užimti

Jurbarko švietimo centras skelbia atranką Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,5 etato, 20 val. per savaitę) nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

4. Socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, įgyta universitete, arba socialinio darbuotojo kvalifikacija, įgyta universitete, ir įgyta pedagogo profesinė kvalifikacija.

5. Socialinio pedagogo darbo patirtis mokykloje.

6. Žinojimas ir gebėjimas vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Jurbarko švietimo centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, etikos principais.

Pretendentų privalumai:

1. Darbo patirtis

2. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

3. Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu turi);

6. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma);

7. soc. pedagogo veiklos Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje programą (ne daugiau kaip 1 lapas);

8. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas (neprivaloma).

Iki 2017 m. liepos 9 d. pretendentai dokumentus gali pristatyti:

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Atitinkantys reikalavimus pretendentai į pokalbį bus pakviesti telefonu iki 2017 m. liepos 10 d. Pokalbis vyks 2017 m. liepos 12 d. 14 val. Jurbarko švietimo centre.

Daugiau informacijos telefonu – (8 447) 72 253.

Atnaujinta Penktadienis, 23 birželio 2017 12:31