Sitemap-20   mail 20 

Kviečiame dalyvauti seminaruose - praktikumuose

Kviečiame ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pradinių klasių, etninės kultūros,  muzikos, choreografijos, lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, specialistus, menų mokyklų pedagogus, kultūros centrų darbuotojus, folkloro ansamblių vadovus ir visus, kurie nėra abejingi etninei kultūros ugdymui, dalyvauti Raudonės pilyje (Pilies g. 1, Raudonė, Jurbarko r.) organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose:

2017 m. birželio 8 d. seminaras –praktikumas „ETNINĖS KULTŪROS REGIONINIAI YPATUMAI: FOLKLORINIO REPERTUARO PASIRINKIMAS, ATLIKIMO IR INTERPRETAVIMO SUBTILYBĖS“, 6 ak. val.,

2017 m. birželio 9 d. seminaras –praktikumas „LIAUDIES ŠOKIAI: ISTORIJA, DABARTIS IR PERSPEKTYVOS“, 6 ak. val.

Renginiuose paskaitas skaitys, praktikumus ves Lietuvos nacionalinio kultūros centro specialistai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektoriai, akademikai ir kiti garsūs etninės kultūros tyrinėtojai, puoselėtojai, ugdytojai.

Pageidaujančius dalyvauti renginiuose kviečiame iki š. m. birželio 6 d. registruotis į atskirų dienų renginius Jurbarko švietimo centro internetinėje svetainėje skiltyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS.

Vienos dienos renginio kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kaina – 1,74 Eur.

Apie registraciją konsultuojame telefonu (8 447) 72 253.

Pastaba: renginio dalyviams rekomenduojame avėti patogią avalynę.

Daugiau informacijos apie renginį

Iki pasimatymo Raudonės pilyje!

Atnaujinta Antradienis, 30 gegužės 2017 11:13