Sitemap-20   mail 20 

Informacija

  Informuojame jog dėl nesusidariusios dalyvių  grupės balandžio 27 d. 13.00 val. seminaras ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Teisinis socialinio pedagogo veiklos kontekstas“ nebus organizuojamas.