Sitemap-20   mail 20 

kviečiame dalyvauti teorinėje-praktinėje konferencijoje

Maloniai kviečiame pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą organizuojančių ugdymo įstaigų vadovus, direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti respublikinėje teorinėje - praktinėje konferencijoje

„INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS PAMOKOJE“,

kuri vyks 2017 m. gegužės 17 d.

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje, Vytauto Didžiojo g. 53a, Jurbarke

Konferencijos organizatoriai siekia aptarti, kaip užtikrinti mokinių mokymo(si) pažangą individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį pamokoje bei suteikti pedagogams galimybę dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi.

 Renginio tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi siekiant kiekvieno mokinio pažangos taikant individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.30 val.

Renginio dalyvių registracija

10.00 val.

Mokyklos erdvių lankymas

10.20 val.

Konferencijos atidarymas

10.40 val.

Pranešimas „Individualizavimo ir diferencijavimo pamokoje sėkmės, nesėkmės, galimybės ir pavojai“, LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos, fizikos ir informatikos katedros doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

11.30 val.

Pietų pertrauka

12.30 val.

Praktinė veikla darbo grupėse

14.30 val.

Renginio apibendrinimas,  uždarymas

 

Atnaujinta Pirmadienis, 15 gegužės 2017 12:38