Sitemap-20   mail 20 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus

    Susidarius ne mažesnei kaip 5 klausytojų grupei, Jurbarko švietimo centre š. m. 2017-04-10 – 2017-04-14 nuo 8.00 iki 17.00 val. organizuojami Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai.

   Kursų programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų).

   Kursų kaina - 87,00 Eur.

   Į kursus kviečiame registruotis iki š. m. balandžio 3 d. REGISTRACIJA Į KURSUS

   Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, išduodami Jurbarko švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774, 9 punktu, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, per metus nuo darbo mokytoju pradžios (jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas) privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.

Jei pedagogas atestuojasi pakartotinai, privalo turėti  Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo pažymėjimą, jei neturi, kursus privalo išklausyti (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216, 17 punktas).

Kursai taip pat rekomenduojami mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.

Kursų paskirtis – suteikti mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.

Kursų programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų).

Apie renginį išsamiau konsultuoja telefonu +370 447 72253, Jurbarko švietimo centro metodininkė Irmanta Valošinienė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 02 kovo 2017 11:44