Sitemap-20   mail 20 

Konferencija „Atviras darbas su jaunimu: kas? kaip? kodėl?“

 

Kviečiame registruotis į 2016 m. lapkričio 30 d. 9.30 val. Jurbarko švietimo centre organizuojamą konferenciją  Jurbarko r. švietimo įstaigų vadovams, direktorių  pavaduotojams ugdymui,  klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), neformaliojo švietimo programų vykdytojams, kultūros centrų, bibliotekų vadovams, kitiems specialistams, dirbantiems su 14-29 m. amžiaus jaunimu,  „Atviras darbas su jaunimu: kas? kaip? kodėl?“.  

 Renginio anotacija. 

 

rankos1

 

Atnaujinta Antradienis, 22 lapkričio 2016 09:45