Sitemap-20   mail 20 

Kviečiame į seminarą apie vaikus turinčius klausos sutrikimus

Kviečiame pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus, turinčius vaikų su klausos sutrikimais, į Jurbarko švietimo centre lapkričio 3 d. , 10 val. organizuojamą paskaitą „Vaikų, turinčių klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus, ugdymo proceso ypatumai“.

Paskaitą skaitys, rūpimais klausimais konsultuos Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centro švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja, surdopedagogė metodininkė Daiva Burkauskienėir surdopedagogė metodininkė Ilona Bliakevičienė.
Renginio vieta - Jurbarko švietimo centro mokymų salė (Dariaus ir Girėno g.120A, tel. informacijai: 51 192, 72 253 ).