Sitemap-20   mail 20 

Sveikiname

Sveikiname Jurbarko švietimo centro darbuotojas gavus Jurbarko rajono savivaldybės Padėkas Tarptautinės mokytojo dienos proga:

◊ direktoriaus pavaduotoją ir psichologę 
Audronę Kriščiukaitienę  už glaudaus bendradarbiavimo tarp tėvų ir pedagogų sistemos kūrimą bei vaiko sėkmingo ugdymosi užtikrinimą;

◊ Atviros jaunimo erdvės socialinę pedagogę ir psichologę Laurą Molčankinaitę už projektų rengimą bei labai nuoširdų darbą su jaunimu.

audrones

laura

 
Atnaujinta Ketvirtadienis, 13 spalio 2016 14:25