Sitemap-20   mail 20 

 Kviečiame š. m. balandžio 7 d. 9.30 val. dalyvauti Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos organizuojamoje  Atvirų durų dienoje ,,Pasimatuok profesiją!“, skirtoje baigiamųjų klasių mokiniams, pedagogams, ugdymo karjerai koordinatoriams.

Pedagogus į renginį kviečiame registruotis Jurbarko švietimo centro svetinėje REGISTRACIJĄ Į RENGINIUS iki balandžio 5 d. Renginyje dalyvavusiems pedagogams bus išduodamos Jurbarko švietimo centro pažymos.

RENGINIO PROGRAMA

Apie projektą - Imeda ČEBERKIENĖ, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas" logopedė metodininkė, Jurbarko švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė:
"Apie 10–15 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų turi kalbėjimo sutrikimų ir apie 2–3 proc. - kalbos sutrikimų. Kalbos sutrikimų ne tik daugėja, bet pastebima, kad jie vis sudėtingesni, be to, pasitaiko įvairių pažintinių, kalbinės motorikos, smulkiosios ir bendrosios motorikos, girdimojo suvokimo nesklandumų. Nemažai vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdoma ir mūsų įstaigoje. Todėl prieš metus Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ nutarė įsitraukti į tarptautinį prevencinį projektą „Miklūs piršteliai ir judrus liežuvis – vaiko ir kalbos draugai“, kurio tikslas yra užkirsti kelią tam tikriems sutrikimams atsirasti ar bent sumažinti jų tikimybę."

Daugiau informacijos apie projektą rasite spausdami NUORODĄ

Informuojame, jog keičiama š.m. kovo 24 d. 10.00 val. organizuoto seminaro - praktikumo Klaipėdos,  Jurbarko r.  ir Šakių r. ugdymo įstaigų chemijos mokytojams „Gerosios patirties sklaida: metodų, priemonių ir būdų naujovės mokant chemijos“ (organizatoriai Jurbarko r. ugdymo įstaigų chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Asta Muleikienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Snieguolė Mockienė, Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos chemijos vyr. mokytoja Alina Damušytė) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa – seminaras praktikumas bus organizuojamas pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Pažintinių veiksnių įtaka mokymosi pasiekimams bei motyvacijai“.

Informuojame, jog dėl maksimalaus užsiregistravusių dalyvių skaičiaus neregistruojame dalyvių į seminarą lietuvių kalbos mokytojams „Inovatyvūs kalbinio ir literatūrinio ugdymo būdai. Darbas su 2016 m. patvirtinta Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programa“, vyksiantį š.m. kovo 25 d.

2016 m. kovo 23 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks konferencija „Inovatyvūs ir efektyvūs darbo būdai ir metodai ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“.

Konferencijos tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, susijusia su inovatyvių ir efektyvių darbo būdų bei metodų taikymu, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Konfereciją organizuoja Jurbarko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis. Vyks specialistų metodinių priemonių paroda.

Inovatyvias ugdymo priemones pristatys UAB „GVMM projektai“ direktorius Darius Marcinkevičius.

Konferencijos programą rasite čia.

Dalyvių registracija vykdoma Švietimo centro internetinio puslapio skyrelyje REGISTRACIJA Į RENGINIUS.

Informuojame, jog stabdoma klausytojų registracija į Respublikinę metodinę – praktinę konferenciją pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogams „Metodų mugė“, organizuojamą kovo 22 d.  9.00 val. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje. Iki pasimatymo renginyje!