Sitemap-20   mail 20 

DĖMESIO!!! Sausio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičius iniciatyva  savivaldybėje surengtas susitikimas su Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto tarybos nariais. Įgyvendindami susitikimo metu išsakytas iniciatyvas šį trečiadienį, vasario 1 d., 16 val., Jurbarko švietimo centre (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jubarkas), oragnizuojamas Jurbarko TAU tarybos ir Jurbarko švietimo centro, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo koordinatoriaus Jurbarko rajono savivaldybėje,  atstovų susitikimas- diskusija. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos telefonu (8 447)72253

   Jurbarko švietimo centras, vadovaudamasis 2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr T2-334 ir siekdamas kokybiškai įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai", vykdė projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje" partnerių atranką. 
   Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

  Projekto Partnerių atranką laimėjo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“.

   Gruodžio 15 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus užsakymu Jurbarko švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba bei  šios tarnybos vyresn. specialiste Tatjana Bakanoviene švietimo bei  kultūros įstaigų direktoriams organizavo seminarą - edukacinį renginį „Pozityvios elgsenos konstravimas instituciniu, grupės ir individualiu lygmeniu. Vadovo vaidmuo“. Seminaro teorinę dalį vedė Šiaulių universiteto lektorė doc. dr. R. Gelžinienė, apie ugdymo įstaigų ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo galimybes bei studijų įvairovę kalbėjo lektorius Egidijus Elijošius.

 Antra mokymų dalis vyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre. Diskutuota apie kultūros įstaigų vaidmenį formuojant miesto kultūrinį veidą bei mokyklų ir kultūros įstaigų bendras veiklas. Apie tai kalbėjo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus l. e. vedėjos pareigas Jūratė Plungienė.

  4   5  7   8 

gaublys Jurbarko švietimo centras 2017 metais organizuoja III dalių, 18 val. teorinį – praktinį seminarą „Gabus vaikas šiandieninėje ugdymo sistemoje: gabaus vaiko samprata, atpažinimas ir inovatyvūs ugdymo metodai“.                                            

Kviečiame registruotis į I seminaro dalį, kuri vyks 2017 m. sausio 4 d. 10 val.

Seminaro metu apie gabaus vaiko sampratą ir atpažinimą, vertinimo metodus, supažindins I kategorijos psichologė Nijolė Janonytė, gerąja praktine darbo patirtimi dalinsis Jurbarko rajono ugdymo įstaigų pedagogai.            

     Registracija į renginį vykdoma iki 2017 m. sausio 2 d.