Sitemap-20   mail 20 

    Susidarius ne mažesnei kaip 5 klausytojų grupei, Jurbarko švietimo centre š. m. 2017-04-10 – 2017-04-14 nuo 8.00 iki 17.00 val. organizuojami Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai.

   Kursų programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų).

   Kursų kaina - 87,00 Eur.

   Į kursus kviečiame registruotis iki š. m. balandžio 3 d. REGISTRACIJA Į KURSUS

   Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, išduodami Jurbarko švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Skaityti daugiau ...

Maloniai kviečiame dalyvauti 2017 m. balandžio 12 d. seminare

„AKVAKULTŪROS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ INTEGRAVIMASĮ GAMTAMOKSLINĮ UGDYMĄ“,

kuris vyks Šilutės žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre (Kvietimas).

Registracijos anketą rasite čia. Registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 5 d.

Zemelapis1Interaktyvus jaunimo politikos žemėlapis yra skirtas pavaizduoti jaunimo politiką Lietuvoje formuojančias ir įgyvendinančias organizacijas, institucijas bei asmenis, suteikti jų „vizitines korteles“. Žemėlapis skirtas jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių atstovams, siekiant vieningai informuoti apie regioninius jaunimo politikos tinklus.

 

SMURTAS PRIEŠ VAIKUS

smurtas pries vaikus
Sprendžiant iš žiniasklaidos pranešimų gausos, vaikų nesaugumas ir smurtas prieš juos tampa vis didesne mūsų visuomenės problema. Smurto pavyzdžių galima rasti gatvėse, namuose, masinėse informavimo priemonėse, ugdymo įstaigose,vaikams skirtuose filmuose, kompiuteriniuose žaidimuose, netgi žaisluose. Lietuva yra viena iš Europos valstybių, pasižyminčių aukštais smurto rodikliais.Palyginti su kitomis valstybėmis Lietuvoje žymiai daugiau vaikų jaučiasi nesaugūs ir nelaimingi. Vien 2016 metais užregistruota apie 2000 smurto prieš vaikus atvejų, jau nekalbant apie vaikų gyvybes nusinešančias tragedijas, periodiškai šiurpinančias mūsų šalies gyventojus. Tačiau oficialioji statistika, kaip teigia ir patys pareigūnai, toli gražu neatspindi realios smurtavimo prieš vaikus padėties, nes didžioji dalis smurto atvejų lieka neužfiksuota.

Nors šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai draudžia nusikalstamą smurtą prieš vaikus, juose nėra apibrėžta smurto prieš vaikus samprata ir smurto rūšys. Apibrėžimai Baudžiamajame kodekse atspindi tik kraštutinius atvejus, už kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė. Tačiau svarbiausia ne bausmė, o kuo ankstesnis vienokios ar kitokios formos smurto atpažinimas ir sustabdymas, pagalbos vaikui ir šeimai suteikimas nelaukiant, kol ištiks dar viena tragedija.

Skaityti daugiau ...

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, menų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą meninio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

Dailės, muzikos, šokio ir teatro mokytojams vyks akredituotos trijų sesijų kvalifikacijos tobulinimo  programos „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (30 akad. val., mokama) renginiai:

- dailės mokytojams – 2017 m. vasario 2 d., balandžio 5 d. ir birželio 19 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4554).

- muzikos mokytojams – 2017 m. vasario 1 d., balandžio 3 d. ir birželio 20 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4555).

- šokio ir teatro mokytojams – 2017 m. vasario 3 d., balandžio 4 d. ir birželio 21 d., (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4556).

Visi renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre.

DĖMESIO!!! Sausio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičius iniciatyva  savivaldybėje surengtas susitikimas su Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto tarybos nariais. Įgyvendindami susitikimo metu išsakytas iniciatyvas šį trečiadienį, vasario 1 d., 16 val., Jurbarko švietimo centre (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jubarkas), oragnizuojamas Jurbarko TAU tarybos ir Jurbarko švietimo centro, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo koordinatoriaus Jurbarko rajono savivaldybėje,  atstovų susitikimas- diskusija. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos telefonu (8 447)72253