Sitemap-20   mail 20 

Zemelapis1Interaktyvus jaunimo politikos žemėlapis yra skirtas pavaizduoti jaunimo politiką Lietuvoje formuojančias ir įgyvendinančias organizacijas, institucijas bei asmenis, suteikti jų „vizitines korteles“. Žemėlapis skirtas jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių atstovams, siekiant vieningai informuoti apie regioninius jaunimo politikos tinklus.

 

SMURTAS PRIEŠ VAIKUS

smurtas pries vaikus
Sprendžiant iš žiniasklaidos pranešimų gausos, vaikų nesaugumas ir smurtas prieš juos tampa vis didesne mūsų visuomenės problema. Smurto pavyzdžių galima rasti gatvėse, namuose, masinėse informavimo priemonėse, ugdymo įstaigose,vaikams skirtuose filmuose, kompiuteriniuose žaidimuose, netgi žaisluose. Lietuva yra viena iš Europos valstybių, pasižyminčių aukštais smurto rodikliais.Palyginti su kitomis valstybėmis Lietuvoje žymiai daugiau vaikų jaučiasi nesaugūs ir nelaimingi. Vien 2016 metais užregistruota apie 2000 smurto prieš vaikus atvejų, jau nekalbant apie vaikų gyvybes nusinešančias tragedijas, periodiškai šiurpinančias mūsų šalies gyventojus. Tačiau oficialioji statistika, kaip teigia ir patys pareigūnai, toli gražu neatspindi realios smurtavimo prieš vaikus padėties, nes didžioji dalis smurto atvejų lieka neužfiksuota.

Nors šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai draudžia nusikalstamą smurtą prieš vaikus, juose nėra apibrėžta smurto prieš vaikus samprata ir smurto rūšys. Apibrėžimai Baudžiamajame kodekse atspindi tik kraštutinius atvejus, už kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė. Tačiau svarbiausia ne bausmė, o kuo ankstesnis vienokios ar kitokios formos smurto atpažinimas ir sustabdymas, pagalbos vaikui ir šeimai suteikimas nelaukiant, kol ištiks dar viena tragedija.

Skaityti daugiau ...

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, menų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą meninio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

Dailės, muzikos, šokio ir teatro mokytojams vyks akredituotos trijų sesijų kvalifikacijos tobulinimo  programos „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (30 akad. val., mokama) renginiai:

- dailės mokytojams – 2017 m. vasario 2 d., balandžio 5 d. ir birželio 19 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4554).

- muzikos mokytojams – 2017 m. vasario 1 d., balandžio 3 d. ir birželio 20 d. (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4555).

- šokio ir teatro mokytojams – 2017 m. vasario 3 d., balandžio 4 d. ir birželio 21 d., (registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?4556).

Visi renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre.

DĖMESIO!!! Sausio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičius iniciatyva  savivaldybėje surengtas susitikimas su Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto tarybos nariais. Įgyvendindami susitikimo metu išsakytas iniciatyvas šį trečiadienį, vasario 1 d., 16 val., Jurbarko švietimo centre (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jubarkas), oragnizuojamas Jurbarko TAU tarybos ir Jurbarko švietimo centro, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo koordinatoriaus Jurbarko rajono savivaldybėje,  atstovų susitikimas- diskusija. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos telefonu (8 447)72253

   Jurbarko švietimo centras, vadovaudamasis 2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr T2-334 ir siekdamas kokybiškai įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai", vykdė projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje" partnerių atranką. 
   Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

  Projekto Partnerių atranką laimėjo Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“.

   Gruodžio 15 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus užsakymu Jurbarko švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba bei  šios tarnybos vyresn. specialiste Tatjana Bakanoviene švietimo bei  kultūros įstaigų direktoriams organizavo seminarą - edukacinį renginį „Pozityvios elgsenos konstravimas instituciniu, grupės ir individualiu lygmeniu. Vadovo vaidmuo“. Seminaro teorinę dalį vedė Šiaulių universiteto lektorė doc. dr. R. Gelžinienė, apie ugdymo įstaigų ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo galimybes bei studijų įvairovę kalbėjo lektorius Egidijus Elijošius.

 Antra mokymų dalis vyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre. Diskutuota apie kultūros įstaigų vaidmenį formuojant miesto kultūrinį veidą bei mokyklų ir kultūros įstaigų bendras veiklas. Apie tai kalbėjo Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus l. e. vedėjos pareigas Jūratė Plungienė.

  4   5  7   8